ROIAROIA | ECOLÒGICA DELS PIRINEUS som una empresa creada el 2004 per ramaders dels Pirineus, situada a la Pobla de Segur, que produeix i comercialitza vedella ecològica i xai ecològic .
L'objectiu principal és donar a conèixer una carn que, per la seva manera de criar-la i el lloc on es cria, tenen un gust i una textura únics. Els nostres animals es crien en paratges naturals, directament en contacte amb la natura i en espais verges. D'aquesta manera se li atorga al producte un valor afegit que representarà nombrosos avantatges per als consumidors. ECOLÒGICA DELS PIRINEUS va rebre el premi de MILLOR EMPRESA ALIMENTÀRIA ESPANYOLA 2004 COM A producció agrària ecològica .

Les nostres instal·lacions es dediquen exclusivament al processat de carns ecològiques. Contenen maquinària per envasar la carn a barquetes d'atmosfera protegida, al buit o en canal, ajustant-se a les exigències de qualitat i garantia d'aquest mercat. Les canals es descarreguen al moll de descàrrega, adaptat per a mantenir la cadena de fred. Immediatament passen a la cambra on estaran una setmana a oreig en el cas del boví i 2 dies en el cas de l'oví. Transcorregut aquest temps, es procedirà a l'especejament, envasat i preparació per al seu consum. Finalitzat tot el procés s'emmagatzemarà a la nevera fins a la seva expedició.

El sistema productiu és un flux continu, amb la condició de "tot cap endavant", a fi d'evitar contaminacions creuades. En tot moment es garantirà les condicions higièniques i sanitàries, fent els controls necessaris per a l'obtenció d'un producte segur. Els avantatges de fer nosaltres tot el procés (naixement - envasat) es l'absoluta garantia de compliment de tots els requisits de qualitat i garantir al consumidor un producte salubre i ecològic.Investigació en alimentació animal: Ecològica dels Pirineus té un equip de persones en estreta col·laboració amb la Universitat de Lleida, dedicat a millorar dia a dia la qualitat de la nostra carn. Els projectes es desenvolupen en dues línies principals:
D'una banda es treballa amb l'objectiu d'aconseguir una carn saludable. Això significa una carn amb un alt nivell de greixos insaturats i una òptima relació OMEGA 3 - OMEGA 6.
La segona línia d'investigació està enfocada a proporcionar a la carn un alt nivell d'infiltració o greix intramuscular, característica que confereix a la carn un major gust i tendresa.
Seguretat alimentària: La nostra preocupació per oferir de forma regular i permanent productes de carn amb la màxima qualitat i seguretat alimentària ens obliga a cuidar tots els aspectes de la nostra activitat. De la mateixa manera que prestem la màxima atenció als processos relacionats amb els animals, també les nostres instal·lacions han estat dotades de la tecnologia més avançada per garantir la màxima eficiència en els nostres processos. A més, l'estructura dels nostres sistemes de control permet garantir que la qualitat i seguretat alimentària s'està mantenint en totes les fases dels nostres processos i que aquests responen en tot moment a les exigències del nostre client.
Traçabilitat: Ecològica dels Pirineus engloba totes les fases de producció de la carn des de les mares passant per l'esquer, escorxador i sala d'especejament. En controlar el cicle complet dels nostres productes, podem saber en tot moment quin és l'estat dels animals durant els processos de selecció, cria i engreix, així com les circumstàncies en què s'ha realitzat el sacrifici i posteriors processos de la carn fins a la seva transformació en producte final. Durant el procés de tall i envasat s'assigna a cada safata de producte un codi que és comú per a totes les safates corresponents a aquest mateix lot de producció, és a dir a les peces obtingudes d'un mateix grup d'animals sacrificats sota les mateixes condicions i el mateix període de temps.
Medi ambient: - Eficiència energètica: Es tracta de minimitzar consums i generació d'energia renovable mitjançant plaques solars fotovoltaiques.
- Minimització de la generació de residus.
- Aprofitament de subproductes de la indústria alimentària: A ECOLÒGICA DELS PIRINEUS es treballa en col·laboració amb indústries fabricants de proteïna vegetal per al consum humà per tal d'aprofitar els productes sobrants de la fabricació de tofu i del seitan (soja) per a alimentació animal.
- Agricultura ecològica: Des d'ECOLÒGICA DELS PIRINEUS produïm bona part dels cereals amb què alimentem als nostres animals. Els nostres cultius respecten els cicles naturals dels cultius, evitant la degradació i contaminació de l'ecosistema, alhora que es promou la protecció del medi ambient, la sostenibilitat del sòl i la biodiversitat.
Transparència: L'alimentació és un dels àmbits clau de la nostra vida i de la nostra salut, i cal que estiguem plenament informats de tot el que mengem, per això des d'ECOLÒGICA DELS PIRINEUS facilitem una comunicació àgil amb els nostres consumidors per tal de resoldre qualsevol aclariment que necessitin.
Som una empresa exclusivament ecològica: La ramaderia ecològica evita la contaminació del sòl ja que controla l'acumulació d'escombraries a fi de no aportar a la terra quantitats superiors a les que pot absorbir. Aquest fems, que no contenen cap tipus de contaminant s'utilitza per abonar els cultius de cereals lliures de químics, transgènics i antibiòtics. Aquests cereals serviran d'aliment als animals, per tant l'agricultura ecològica també té un paper molt important en la nostra producció.

CONTACTEPDR.CAT 2020
ROIA ecocarn, ROIA ecocarn Kids, RoyalBurg


Veuràs les nostres marques de carn com: ROIA, ROIAECOCARN, ROIAECOCARNE o ROIABIOMEAT

C. Democracia 38 - 25500 La Pobla de Segur - Telf. (+34) 973 681 311 - Fax (+34) 973 681 297